Låt en takläggare inspektera fritidshusets tak

Posted by on


Det är klokt att regelbundet se över fritidshusets tak och byggnad. Låt en takläggare göra en ingående besiktning så att du vet att huset klarar alla utmaningar som det utsätts för.

Ingående takinspektion av takläggare

Fritidshuset är för de flesta en alldeles speciell plats – Hitta takläggare. Det är lätt att tänka på trädgården och köket. Göra sovrummet extra mysigt och se till att hålla mössen borta vintertid. Lika lätt är det att glömma bort taket. Eftersom fritidshus står ute på landet utsätts de för mycket vind och även stormar. Därför är det smart att låta en takläggare komma och göra en grundlig inspektion. Särskilt om ingen varit uppe på taket på ett bra tag eller om du är osäker på i vilket skick taket verkligen är. Det är en kostnad som kommer betala sig många gånger om. Alltid bättre att förebygga problem än att behöva åtgärda fullbordat faktum – förutom att det också är mycket billigare.

Förebygg takproblem

Din takläggare kommer att berätta om skicket på taket och även vad du behöver göra. Ju bättre skick som taket är i, desto längre kommer huset att stå. Hustak och husgrund är två viktiga, och lite tråkiga, husdelar att ha ett särskilt koll på. Eftersom ett fritidshus ofta också går över till barnen är det klokt att se till att det kommer kunna stå i 100 år till. Även om du har köpt det som första generation, så kan det en dag vara dina vuxna barnbarn som är där och ser det som en släktstuga. Förebygg takproblem idag, så står stugan länge.

Klimatförändringarna

Det finns en till orsak att låta en takläggare avlägga ett besök: klimatförändringarna. De sista åren har de blivit reella även i Sverige. Hårda vindar som fäller träd. Lokala snöfall som får tak att rasa in. Regnfall som fyller källare med vatten. Det är klokt att förebygga så mycket som möjligt. Är det något som coronapandemin har lärt oss är det att vi inte vet så säkert vad som kommer härnäst. Då är det skönt om i alla fall fritidshuset är beboeligt och i gott skick. Om fritidshuset ligger norrut är det även klokt att takläggaren ser över takets bärighet, så att det klarar en hård vinter med mycket snö. Förutom att låta en takläggare göra en takomläggning i norrtälje så är det också smart att gå runt fritidshuset och titta på omgivningen. Det största problemet är större träd som kan falla ner på huset. Det är klokt att i förebyggande syfte ta bort träd som är gamla och som skulle kunna falla på huset. En billig försäkring vid nästa höststorm.